Á Bạn Bè Cô Ta Mèo Chết Tiệt Khó Khuôn Mặt ...

chú thích hình ảnh,

Á Bạn Bè Cô Ta Mèo Chết Tiệt Khó Khuôn Mặt ..., Chợt cả người nàng run rẩy… Anh hoàn toàn không thấy đâu nữa… Đột nhiên phía trước xuất hiện một thân hình cao lớn đưa lưng về phía nàng.