Nghiệp dư Strapon Vài với Lớn Strapon

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư Strapon Vài với Lớn Strapon, Kiếm Linh đáp: Linh hồn của Thiên Thư! Có lẽ việc lấy lại Chương: Số Phận đã giúp hắn hồi phục không ít.