Anh, ngựa,

तस्वीर का शीर्षक ,

Anh, ngựa,, Cả người hắn tỏa ra sáu loại màu sắc gồm trắng, vàng, lục, lam, đỏ, đen cùng một khoảng không màu.