Bay về với áo lên

तस्वीर का शीर्षक ,

Bay về với áo lên, Thế đạo thật rất khó khăn, làm đĩ mà còn ăn phải cú lừa, loài người không thể thành thật với nhau một chút hay sao?.