Laurie Tóc Vàng Tín Vòng Ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Laurie Tóc Vàng Tín Vòng Ngực, Còn là con dâu của ta… Ông Bắc nhìn xuống mái đầu cúi thấp của Hoài Nam thầm cười nhạt vẫn nói một câu khách sáo.