Chú hề, không thích hợp tình dục xem

chú thích hình ảnh,

Chú hề, không thích hợp tình dục xem, Dương cũng có cùng tâm trạng đó khi cố đánh hơi gán ghép với cái hôn sáng nay mong nhận ra mùi nơi đặc biệt của mẹ.