Nhóm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm,, Vậy là sự đồng tông giữa áo dài và quần lót một lần nữa được khẳng định thành quy luật, còn màu trắng hôm qua chỉ là sự đảo lộn ngoài dự tính mà thôi.