Violetta,

chú thích hình ảnh,

Violetta,, Vâng, anh cứ nói đi Ừ… thế này em ạ… thế… thế… như thế… Vâng… thế này anh nhé… như vậy… như vậy….