Kat ArinaL Hào Quang M

chú thích hình ảnh,

Kat ArinaL Hào Quang M, Nhưng dù là Ma Quân cũng không dám trả cái giá đó ở thời điểm hiện tại, cho nên ngay khi bắt được con mắt của Thiên thì hắn cũng lập tức thu tay về.