Tính: Lily tình Yêu Và Marina Thiên thần

तस्वीर का शीर्षक ,

Tính: Lily tình Yêu Và Marina Thiên thần, Khi chiếc nút cuối cùng rời khỏi khuy cũng là lúc Dương tách rộng vạt áo ra hai phía, cặp vú tuy chưa chạm đến nhưng đã săn lại ngồn ngộn bung vào mặt Dương khiêu khích.