Leider không bao giờ bỏ lỡ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Leider không bao giờ bỏ lỡ,, Dương lúng túng muốn đẩy Tuyền ra nhưng cảm giác tê tê thích thú khiến nó lại chết lịm ngồi im như trời trồng.