Đồ gimp để hút đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ gimp để hút đen, Con ra… mẹ ơi con ra mất… Ra đi… Nga cắn cắn vành tai Dương thỏ thẻ … ra cho mẹ xem… Nhưng… nhưng con muốn….