Gái Chắc Mút Cu Trên Một Chiếc Thuyền

तस्वीर का शीर्षक ,

Gái Chắc Mút Cu Trên Một Chiếc Thuyền, Nhất là thêm vào lời đồn về tư chất Thuần âm chi thể và thời gian ông Bắc tấn chức Kim Đan quá trùng hợp… Ông Cảnh gật gật đầu.