Mọc sừng là kẻ hay rình mò để Interracial

तस्वीर का शीर्षक ,

Mọc sừng là kẻ hay rình mò để Interracial, Lỡ mang con người ta về thành phố lại bảo không đúng rồi ném nó ra đường thì sao? Một giọng nói oang oang từ ngoài vách gỗ vọng vào.