Phụ nữ châu âu

तस्वीर का शीर्षक ,

Phụ nữ châu âu, Cũng may lúc đó biết cách phòng tránh nên không có cảnh lén lút vào mấy trạm xá vớ vẩn nạo phá thai rước họa vào thân.