Tới ngay đây, vắt sữa của tôi khó đang đánh trống thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tới ngay đây, vắt sữa của tôi khó đang đánh trống thằng, Trải qua cảm giác sở hữu linh hồn hỗn mang nên Hoài Bão rùng mình khi nghĩ đến một tương lai, nếu Thiên Thư hoàn toàn khôi phục thì ai có được gần như là vô địch!.