Ngọt ngào và cô, cô gái trẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngọt ngào và cô, cô gái trẻ, Nó dù đang ở trạng thái nghỉ ngơi rũ xuống vẫn dài hơn nửa đùi của anh, còn lớn đến gần bằng cổ tay của nàng.