Nữ, đóng

chú thích hình ảnh,

Nữ, đóng, Một người trong đó dáng người thon gọn, nói giọng phụ nữ thật khẽ với người dáng cao to bên cạnh.