Yên tĩnh thủ dâm trên giường

तस्वीर का शीर्षक ,

Yên tĩnh thủ dâm trên giường, Hai ngày trước ông đã cùng người của mình bất ngờ đột kích, quét sạch đám tu chân giả ra khỏi linh mạch và trấn giữ tại cửa động hẹp nhất bắt đầu quá trình khổ chiến.